Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie strony Alensa.pl. Sklep Alensa.pl jest częścią firmy Alensa, która jest dystrybutorem oryginalnych soczewek kontaktowych w Europie. Na tej stronie znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie zagadnienia związane z naszym regulaminem i zasadami sprzedaży, na które zgadzają się Państwo dokonując zakupu w naszym sklepie. Finalizując zakup w sklepie Alensa.pl zobaczą Państwo pole wyboru, poprzez jego zaznaczenie wyrażają Państwo zgodę na warunki regulaminu sklepu Alensa.pl. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na różnych stronach informacyjnych znajdujących się na pod naszym adresem www.alensa.pl. Alensa.pl zastrzega sobie prawo do odnoszenia się do informacji zawartych na tych stronach i zakłada, że użytkownik się z nimi zapoznał i je zrozumiał.

Spis zagadnień

Postanowienia wstępne

Regulamin zamieszczony poniżej dotyczy zakupów na stronie Alensa.pl.

Regulamin ten definiuje stosunek pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Wszystkie stosunki umowne podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli stroną umowy jest osoba fizyczna, wszystkie relacje, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem reguluje kodeks cywilny Republiki Czeskiej (ustawa nr 89/2012 Coll.) oraz ustawa o ochronie praw konsumenta (ustawa nr 634/1992 Sb.). Jeżeli strona zawierająca umowę jest podmiotem prawnym, wszystkie relacje, które nie są zdefiniowane w niniejszym dokumencie podlegają pod czeski kodeks handlowy (ustawa nr 513/1991 Sb.).

Regulamin nie dotyczy przypadków, w których Kupujący jest osobą prawną lub osobą, która zamawiając towar działa w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Towary zakupione na Alensa.pl nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Sprzedający nie wystawia faktur bez podatku VAT. Kupujący może zakupić tylko taką ilość towaru, która odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu.

Rejestracja i działanie naszego sklepu internetowego

Wszystkie produkty i usługi są dostarczane przez naszego głównego operatora czeską firmę Alensa s.r.o. Nasze centrum logistyczne znajduje się w Republice Czeskiej. Nasza strona Alensa.pl jest prowadzona przez firmę Alensa s.r.o., zarejestrowaną pod adresem:

Alensa s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praga 9
NIP: CZ27179681

Znak handlowy “Alensa”, cała zawartość strony internetowej, wszystkie materiały promocyjne publikowane przez markę “Alensa” są własnością naszego głównego operatora firmę Alensa s.r.o i są pod ochroną praw autorskich.

Korzystanie z naszej strony internetowej i naszych promocji

Klienci mają prawo korzystać z naszej strony zarówno jako goście, jak i zarejestrowani użytkownicy. Klienci są zobligowani do używania naszej strony w sposób odpowiedzialny i poprawny oraz zgodny z naszym regulaminem. W przypadku nadużyć, Alensa zastrzega sobie prawo do tymczasowego, bądź permanentnego zablokowania użytkownika, tym samym uniemożliwiając mu możliwość korzystania ze sklepu i innych usług.

Prawidłowe korzystanie z naszej strony

Alensa.pl zezwala użytkownikom na korzystanie ze swojej strony internetowej jedynie w sposób zgodny z prawem - korzystanie ze strony musi następować zgodnie prawem lokalnym, narodowym i międzynarodowym - działania na szkodę firmy, oszustwa, niedozwolona reklama w jakiejkolwiek formie są zabronione - zabronione są treści o charakterze seksualnym oraz te, które są nienawistne, obraźliwe, agresywne, dyskryminacyjne, nękające kogokolwiek w jakikolwiek sposób itp. - korzystanie przy użyciu fałszywej tożsamości jest niedozwolone


Użytkownicy mogą swobodnie umieszczać komentarze na naszej stronie. Jednak komentarze nie mogą naruszać naszej reputacji ani reputacji innych, ani nie mogą wprowadzać w błąd lub nękać innych użytkowników.

Przepisy dotyczące rabatów

Nasz program partnerski (system zniżek dla znajomych)przestał obowiązywać, ponieważ został zakończony w dniu 31.12.2018. Jakikolwiek uzyskany kredyt zgodnie z warunkami programu będzie ważny do momentu jego wykorzystania.

Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, w danym momencie można aktywować tylko jeden kod promocyjny. Zniżek i kodów nie można ze sobą łączyć. Aby sprawdzić, który kod został aktywowany lub zastąpić aktywny kod innym kodem promocyjnym, po prostu przejdź do pola „Kod promocyjny" w koszyku.

Produkty już zdyskontowane nie kwalifikują się do dalszych rabatów, w tym także zestawy promocyjne. Zdyskontowany produkt można zidentyfikować za pomocą przekreślonej ceny, zastąpionej obniżoną ceną. Nie można stosować kodów promocyjnych ani dodatkowych rabatów do tego rodzaju produktów.

Kredyt (bonusowe pieniądze do wykorzystania przy następnych zamówieniach w naszym sklepie) zostanie dodany do Twojego konta i zostanie automatycznie odliczony od Twojego następnego zamówienia, które spełni minimalną wymaganą kwotę. Kredyt nie może być zamieniony na zwrot pieniędzy.

Przestępstwa kryminalne i nadużycia techniczne

Użytkownikom surowo zabrania się wprowadzania do naszej witryny wirusów lub innego zabronionego technologicznie oprogramowania oraz podejmowania wszelkich form ataków cyfrowych w naszej witrynie lub na naszych serwerach. Te formy nadużycia są uważane za przestępstwa i zostaną zgłoszone władzom. W przypadku takiego naruszenia Alensa będzie w pełni współpracować z władzami i dostarczy im wszystkich informacji wymaganych do pełnego osądzenia zgodnie z prawem.

Alensa nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy nasza witryna ucierpi na skutek działania złośliwego oprogramowania lub ataków cyfrowych.

Umowa kupna

Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego na Stronie, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary. Dokonanie zakupu nie jest możliwe bez utworzenia Konta Użytkownika (rejestracji).

Umowa kupna zostaje uznana za zawartą, gdy Kupujący potwierdzi swoje zamówienie w formularzu zamówienia dostępnym online. Poprzez złożenie zamówienia z Alensa.pl, Kupujący przyznaje, że zapoznał się z regulaminem i że go akceptuje. Dokonując zakupu i zaznaczając akceptację warunków regulaminu, Kupujący potwierdza, że przeczytał i zrozumiał nasze warunki oraz, że jest w wieku zgodnym z prawem, aby zawrzeć wiążącą umowę oraz, że posiada ważną receptę na soczewki, które są zamawianie. Niniejszym potwierdza, że dostarczone informacje są ważne i dokładnie zgodnie z zaleceniami specjalistów. Potwierdza również, że zgodnie z wymogami polskiego prawa Jego recepta ma mniej niż 12 miesięcy. Klient wyraża zgodę na skontaktowanie się z okulistą w celu zweryfikowania informacji na recepcie, jeśli to konieczne. Rozumie również, że jest odpowiedzialny za regularne badania oczu i otrzymanie aktualnej recepty. Firma Alensa.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje w wyniku odchylenia od recepty.

Regulamin i Warunki nie mają zastosowania w przypadkach, gdy Kupujący jest osobą prawną lub osobą, która dokonując zamówienia na towary, działa w ramach swojego biznesu lub własnego zawodu. Towary zakupione na platformie Alensa.pl nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Sprzedawca nie wystawia faktur bez podatku VAT. Kupujący może zakupić tylko ilość towarów odpowiadającą normalnym potrzebom.
Jeśli Kupujący zamawia lub nabywa ilość towarów, którą Sprzedawca, na podstawie dostępnych informacji, uznaje za przeznaczoną do dalszej odsprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku, gdy umowa sprzedaży została już zawarta, Sprzedawca ma prawo wycofać się z umowy. W takim przypadku Kupujący i Sprzedawca wzajemnie zwracają wszystkie dokonane transakcje.

Dowód zakupu i notatki na fakturze

Jeśli Kupujący nie wspomina wyraźnie w polu "Uwaga dla Sprzedawcy", że wymaga drukowanego dowodu zakupu i ulotki dołączonej do opakowania, zgadza się, że będą dostarczane wyłącznie w formie elektronicznej. Faktury można pobrać z profilu użytkownika na stronie Alensa.pl w "Moje zamówienia" po wysłaniu zamówienia. Dodatkowo fakturę można uzyskać kontaktując się z biurem obsługi klienta. Nabywca ma możliwość wyróżnienia adresu dostawy i adresu wystawionego na fakturze. Jest to możliwe poprzez wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia. Jeśli ten wymóg zostanie spełniony, informacje te znajdą się na fakturze.

Adres firmy Alensa na dowolnej fakturze będzie zawsze adresem naszego głównego operatora. Nie ma możliwości zmiany adresu na adres lokalny. Każda faktura zostanie opatrzona datą w dniu wysłania zamówienia i nigdy w dniu złożenia zamówienia. Data na fakturze nie może być zmieniona przez firmę Alensa. Możliwe jest natomiast umieszczenie dodatkowych informacji na fakturze, na przykład datę urodzenia lub imię dziecka. Aby jednak umieścić ten rodzaj informacji, kupujący jest odpowiedzialny za wpisanie jej w polu "Uwaga dla Sprzedawcy" przy składaniu zamówienia. Firma Alensa nie przewiduje możliwości poprawiania faktur.

Firma Alensa wystawia jedną fakturę do każdego zamówienia. Jeśli kupujący wymaga więcej niż jednej faktury, może ją uzyskać dokonując osobnego zamówienia.

Płatności i ceny

Bon podarunkowy (zwany dalej "Bonem") wydany przez Sprzedawcę jest wart kwotę podaną na bonie. Bon ma formę elektroniczną w formacie PDF, który Kupujący otrzyma drogą mailową po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Każdy Voucher posiada unikalny kod, jest ograniczony czasowo i może być zrealizowany tylko w sklepie internetowym Alensa.pl. Bon nie może być wymieniony na pieniądze. Niewykorzystany bon nie może być wymieniony na inny ani zrekompensowany w żaden inny sposób. W przypadku anulowania, reklamacji lub odstąpienia od umowy kupna zamówienia opłaconego bonem, kwota opłacona bonem jest zwracana w formie uznania konta klienta Kupującego, który zrealizował bon.
Ostrzeżenie:
Bon może być opłacony wyłącznie za pomocą transakcji bezgotówkowej.
Bon nie może być opłacony za pobraniem lub kredytem klienta.

W celu ukończenia zamówienia możesz wybrać jedną z następujących metod płatności:
 • Przelewy24
 • Przelew bankowy: Numer konta i informacje potrzebne do wykonania przelewu zostaną przesłane po dokonaniu zamówienia
 • Karta kredytowa: Mastercard, Visa, Discover lub American Express
 • PayPal
 • Płatność bonem upominkowym
 • Klarna

Bezpieczne płatności

Wszystkie płatności zostaną wykonane w sposób bezpieczny. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do ustalenia płatności i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Płatności online

Jeśli zdecydujesz się płacić online kartą kredytową lub debetową, zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę naszego partnera, gdzie możesz podać swoje dane, aby zrealizować płatność. Wszystkie wprowadzone tutaj informacje są bezpiecznie szyfrowane. Pamiętaj, że ten bezpieczny link do płatności jest aktywny tylko przez ograniczony czas. Jeśli upłynął czas, musisz uzyskać dostęp do Twojego zamówienia za pośrednictwem osobistego konta w naszej witrynie internetowej i spróbować zapłacić ponownie. Jeśli wybierzesz opcję PayPal jako metodę płatności, zostaniesz skierowany do bezpiecznej strony płatności PayPal. W przypadku zwrotów na konto klienta, będą one wykonywane automatycznie.

Płatność poprzez przelew bankowy

Jeśli zdecydujesz się na przelew bankowy, informacje dotyczące przelewu prześlemy Ci po dokonaniu zamówienia. Te informacje są również dostępne w e-mailu z potwierdzeniem otrzymanym po złożeniu zamówienia. Należy pamiętać, że czas księgowania opłat może trwać do 2 dni roboczych. Twoje zamówienie zostanie wysłane dopiero po tym, jak przelane środki zostaną zweryfikowane przez nasz dział księgowy. Jeśli chcesz zminimalizować potencjalne opóźnienia, możesz wysłać nam potwierdzenie płatności wydane przez bank. Możesz je wysłać w formacie PDF na nasz adres e-mail: info@alensa.pl.

Dane do przelewu bankowego:
Alensa.pl.
Citi Handlowy (Bank Handlowy S.A.)
Numer konta: 71 1030 1508 0000 0008 1853 3000
IBAN: PL71 1030 1508 0000 0008 1853 3000
BIC: CITIPLPXXXX

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia. W przypadku wszelkiego rodzaju zwrotów, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu wszystkie niezbędne informacje potrzebne do dokonania zwrotu na jego konto.

Płatność bonem upominkowym

Płatność bonem upominkowym jest możliwa tylko w przypadku bonu zakupionego w sklepie internetowym Alensa.pl. Każdy bon posiada unikalny kod i jest ograniczony czasowo. Wybierając płatność bonem, Kupujący musi wpisać unikalny kod z bonu w polu "Kod rabatowy" w sekcji "Koszyk" podczas składania zamówienia. Bon może być zrealizowany tylko za jednorazowy zakup, w pełnej wysokości. Jeżeli wartość zakupu przekroczy wartość bonu, Kupujący zapłaci jedynie różnicę. Zapłata pozostałej kwoty podlega warunkom transakcji, patrz Opcje płatności. Bon może być wykorzystany do zapłaty za dowolne towary lub usługi oferowane przez sklep internetowy.
W przypadku braku akceptacji przesyłki opłaconej bonem, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy. Sprzedawca anuluje zamówienie Kupującego, a cena zakupu zostanie zwrócona. W tym przypadku kwota bonu jest zwracana na konto klienta Kupującego w formie kredytu. Jeśli zakup został opłacony bonem i środkami (doładowanie), Kupujący może zdecydować, w jakiej formie chce zwrócić doładowanie (na konto bankowe Kupującego czy również jako uznanie konta klienta).

Klarna

Klarna to usługa płatnicza umożliwiająca dokonywanie płatności elektronicznych w Internecie. Aby móc płacić za towary tą metodą płatności, należy mieć zainstalowaną aplikację Klarna.

Jeżeli Kupujący wybierze tę metodę płatności, swoją płatnością za towar zarządza w aplikacji Klarna.

Ceny w sklepie Alensa.pl

Wszystkie ceny podane w sklepie Alensa.pl zawierają podatek VAT. Wszystkie zniżki i promocje są ważne tak długo, jak określone jest to na stronie Alensa.pl. Operator zastrzega sobie prawo do korekty ceny produktów przed wysyłką, jeśli okaże się, że produkty zostały zaoferowane w nieprawidłowej cenie. W takim przypadku klient musi zostać poinformowany o prawidłowej cenie i musi wyrazić zgodę na korektę ceny. W przeciwnym razie umowa kupna nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez operatora.

Alensa zastrzega sobie prawo do zmian ceny zależnie od rynku, konkurencji, wymagań producenta itd.

Problemy z płatnością

 • W przypadku problemów z płatnością prosimy najpierw sprawdzić w swoim banku, bądź koncie PayPal czy płatność została zaakceptowana czy też odrzucona.
 • Jeśli Twoja płatność zakończyła się pomyślnie, ale nie pojawia się w naszym systemie, skontaktuj się z nami pod adresem: info@alensa.pl, a my potwierdzimy płatność w naszym dziale księgowości.
 • Jeśli masz problemy z stroną płatności, spróbuj otworzyć konto Alensa.pl z innej przeglądarki lub urządzenia.

Koszty dostawy

Koszty dostawy

Paczkomaty InPost

Przelewy24

9.95 zł

Przelew bankowy

9.95 zł

Pobranie

15.95 zł

PayPal

9.95 zł

Karta płatnicza

9.95 zł

Kurier InPost

Przelewy24

14.95 zł

Przelew bankowy

14.95 zł

Pobranie

20.95 zł

PayPal

14.95 zł

Karta płatnicza

14.95 zł

Informacja:

 • Cena wysyłki zawiera podatek VAT
 • Każda cena jest końcowa bez względu na sposób zapłaty i zawiera pakowanie i wysyłkę
 • Koszt dostawy jest taki sam niezależnie od wielkości i wagi przesyłki
 • Wysyłka zostanie zrealizowana po zakończeniu płatności

Darmowa wysyłka w Alensa.pl

Alensa zapewnia darmową wysyłkę dla zamówień powyżej 169 zł. Wyjątkiem są zamówienia za pobraniem, w ich przypadku, jeśli zamówienie wynosi powyżej 169 zł, naliczana jest opłata 6 zł. Darmowa wysyłka zostaje aktywowana automatycznie po przekroczeniu tej kwoty i nie wymaga używania żadnych dodatkowych kodów.

Alensa.pl od czasu do czasu, oferuje również specjalne promocje obejmujące darmową wysyłkę. Zasady tych promocji są określane na naszej stronie, w mediach społecznościowych lub w kampaniach e-mailowych. Czas trwania i warunki uczestnictwa w tych promocjach są tam jasno określone i muszą być przestrzegane przez kupujących.

Wysyłka poza terytorium Polski

Alensa.pl nie oferuje wysyłki poza terytorium Polski. Mogą zato Państwo skorzystać z naszych sklepów w innych krajach: www.alensa.eu

Wysyłka po płatności

Alensa.pl wysyła tylko te zamówienia, za które otrzymaliśmy płatność (z wyjątkiem wysyłek za pobraniem).Proszę wziąć pod uwagę fakt, że płatności tradycyjnym przelewem bankowym mogą księgować się dłużej niż inne.W tym przypadku wysyłka możne nastąpić 1–2 dni później. Jeżeli zależy Państwu na czasie, prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu na nasz adres e-mail. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać na #.

Niektóre parametry soczewek kontaktowych, ze względu na ich rzadkość, mogą być niedostępne w magazynie w momencie zakupu. Alensa zarezerwuje te soczewki dla klienta i natychmiast je zamówi od producenta. Płatność jest pobierana w momencie składania zamówienia, a nie w czasie wysyłki.

Zamówienie towarów, których nie ma na stanie należy opłacić od razu po jego dokonaniu, w innym przypadku rezerwacja nie będzie obowiązywała.

Dodatkowe usługi: ubezpieczenie przesyłki

Za dodatkową opłatą możesz ubezpieczyć swoją przesyłkę. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje przesyłki w przypadku zagubienia lub uszkodzenia podczas transportu. Oznacza to, że gdy tylko potwierdzimy, że Twoja przesyłka zaginęła lub została w jakikolwiek sposób uszkodzona, natychmiast wyślemy nową przesyłkę zawierającą ten sam towar, bez konieczności wcześniejszego inicjowania długiego protokołu reklamacyjnego opisanego poniżej. Jeśli Twoje zamówienie zawiera specjalne towary wykonane na zamówienie, takie jak niestandardowe okulary lub unikalne kombinacje soczewek, pamiętaj, że ich przygotowanie zajmie więcej czasu.

Dodawanie produktów do zamówienia

Prosimy o wzięcie pod uwagę tego, że ze względu na dużo ilość zamówień wychodzących z naszego magazynu, nie możemy zagwarantować możliwości dodania produktów do zamówień lub możliwości łączenia zamówień, które zostały zakończone.

Jeśli chcą Państwo zmienić lub złączyć już sfinalizowane zamówienia, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nasz pracownik poinformuje Państwa czy będzie możliwość edytowania zamówienia. Jest to możliwe jedynie w godzinach pracy biura obsługi klienta między godzinami 8.00-15.30 w dni robocze. Zamówienie jest uznawane za sfinalizowane w momencie, w którym zostanie opłacone. Jeśli chcą Państwo coś dodać do zamówienia, będą musieli Państwo złożyć nowe zamówienie za które zostanie naliczona standardowa opłata za wysyłkę.

Czas dostawy

Operator Szacowany czas dostawy
Paczkomaty InPost 1–2 dni robocze
Kurier InPost 1–2 dni robocze

Informacja:

 • Zamówienia są wysyłane z magazynu znajdującego się w Republice Czeskiej.
 • Jeżeli zamówienie zostało złożone przed godziną 13.00 to zostanie wysłane tego samego dnia
 • Jeżeli zamówienie zostało złożone po godzinie 13.00 to zostanie wysłane następnego dnia
 • Jeżeli płatność obyła się przy pomocy przelewu bankowego to następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty
 • Zamówienia nie są wysyłane w weekendy
 • Szacowany czas dostawy jest liczony od momentu wysyłki, nie od momentu złożenia zamówienia

Śledzenie przesyłki

Ponieważ Alensa przetwarza codziennie wiele zamówień, klient jest odpowiedzialny za śledzenie swojej przesyłki. Otrzymasz numer do śledzenia przesyłki, który pozwala śledzić przesyłkę online. Pamiętaj jednak, że nasza siedziba mieści się w Czechach. Z tego powodu kod do śledzenia przesyłki będzie aktywny, dopiero gdy przesyłka znajdzie się na terenie Polski - zazwyczaj po 24 godzinach (dni robocze) od momentu wysłania przesyłki z magazynu. Jeśli nie otrzymałeś tego kodu w wiadomości e-mail potwierdzającej, że Twoje zamówienie zostało wysłane, musisz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Czas dostawy towarów, których nie ma na stanie

Niektóre soczewki kontaktowe o unikalnych kombinacjach parametrów mogą nie być dostępne w magazynie. Będziemy je rezerwować i zamawiać bezpośrednio od producenta. Oznacza to, że będą one miały dłuższy szacowany czas dostawy. Czas dostawy specjalnych, zamawianych soczewek kontaktowych, których nie mamy na stanie, zależy od warunków dostawy naszych dostawców i może trwać od 2-8 tygodni.

Podczas wybierania i zamawiania soczewek kontaktowych, zostaną wyświetlone informacje o szacowanym czasie wysyłki. Ten czas może ulec zmianie w zależności od parametrów soczewek. Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia uwagi ile ten czas wyniesie dla parametrów, które chce zamówić.

Alensa non-stock products delivery times Alensa non-stock products delivery times

Po wybraniu określonych parametrów zostanie wyświetlony nowy szacunkowy czas wysyłki dla tych parametrów, jak pokazano powyżej. Proszę pamiętać, że informacja "w magazynie" wskazuje ogólną dostępność produktu firmy. To niekoniecznie oznacza, że konkretna kombinacja parametrów jest dostępna w magazynie. Proszę zapoznać się z przewidywaną datą wysyłki widoczną obok menu rozwijanego w celu dostarczenia informacji dotyczących konkretnego zamówienia. Wszelkie oczekiwane opóźnienia w dostawie zostaną ponownie potwierdzone po przejściu na stronę koszyka zakupów, a następnie w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia. Klient zostanie poinformowany, czy tylko część jego zlecenia jest w magazynie w chwili potwierdzenia zamówienia, a zamówienie zostanie wysłane tylko wtedy, gdy wszystkie produkty są dostępne. Alensa ma prawo do dostosowania dostępności i przewidywanego czasu dostawy po złożeniu zamówienia.

Zamówienie z produktami, którą są na stanie oraz z takimi, których nie ma na stanie

Po wybraniu prawidłowych parametrów każdego z wymaganych produktów i przed finalizacją i opłaceniem zamówienia klient musi zwrócić szczególną uwagę na szacowany czas dostawy dla każdego produktu w koszyku.

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których producent ma komplikacje operacyjne i nasze zaopatrzenie magazynowe nie jest w pełni pokryte. Czas dostawy zawsze zależy bezpośrednio od warunków naszych dostawców i może trwać kilka tygodni. Do pozycji nie magazynowych zaliczamy soczewki kontaktowe na zamówienie, soczewki o bardzo nietypowych parametrach dioptrycznych itp. których fizycznie nie posiadamy na stanie. Czasy wysyłki są orientacyjne i oparte na najbardziej aktualnym okresie. Wskazuje on przewidywaną datę wysyłki produktów z naszego magazynu i jest częścią tabeli, w której Kupujący wpisuje parametry dioptryczne.

Podgląd danych wysyłkowych:
Alensa non-stock products delivery times basket Alensa non-stock products delivery times basket

Poprzez potwierdzenie i zrealizowanie płatności za zamówienie, klient zgadza się, że całe zamówienie zostanie wysłane dopiero gdy wszystkie produkty będą dostępne. Podzielenie zamówienia i wysyłka produktów, które są na stanie, a później wysyłka produktów, których brakuje, jest możliwa tylko po opłaceniu dodatkowych kosztów wysyłki (takich samych jak dla nowego zamówienia).

Problemy z dostawą

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie spowodowane przez naszych partnerów logistycznych lub sytuacje pozostające poza naszą kontrolą, takie jak pogoda, święta itd. Należy pamiętać, że informujemy o szacowanej dacie doręczenia sugerowanej przez firmy doręczające zamówienia. W rzadkich sytuacjach niektóre paczki mogą dotrzeć później niż w proponowanych ramach czasowych. Aby zapewnić jak najkrótszą dostawę, podaj pełne informacje o adresie (nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy i miasto) oraz numer telefonu, aby nasi partnerzy logistyczni mogli się z Tobą skontaktować. Gdy zamówienie zostanie wysłane, otrzymasz numer do śledzenia przesyłki online. Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub wątpliwości.

Jeżeli paczka nie zostanie doręczona, to będzie przechowywana na najbliższej poczcie, bądź w centrum logistycznym. Jeśli nie będzie kontaktu ze strony kupującego to paczka wróci do nadawcy, lub zostanie zniszczona. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że paczka zostanie odebrana pod każdym wskazanym przez dostawcę adresem i za utrzymywanie kontaktu z dostawcą. Za paczki, które z powodu nieodebrania zostaną zniszczone, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Reklamacja dostawy

Jeżeli paczka zostanie zagubiona lub źle doręczona, skontaktujemy się z firmą dostarczającą przesyłkę w Państwa imieniu. W celu rozpoczęcia procedury zwrotu niezbędnę są:
1) podpisane oświadczenie klienta stwierdzające, że przesyłka nie została odebrana, przesłane do nas w ciągu 20 dni od domniemanego doręczenia

 1. potwierdzenie od dostawcy, że paczka została zagubiona lub niedoręczona.

W momencie złożenia oficjalnej reklamacji zwrócimy Państwu opłatę za zamówienie lub wyślemy nowe zamówienie, w zależności od tego, które rozwiązanie będą Państwo preferowali. Alensa.pl nie będzie zwracać kosztów zamówienia ani wysyłać nowych paczek, podczas gdy obecna paczka jest w tranzycie, aż do momentu oficjalnego uznania paczki za utraconą przez firmę doręczającą. Jeśli jednak wykupiłeś u nas ubezpieczenie przesyłki, będziemy mogli od razu nadać nową paczkę i nie będziesz musiał czekać na rozpatrzenie Twojego roszczenia.

Uszkodzone paczki

Soczewki kontaktowe i akcesoria są dostarczane w twardym opakowaniu o wystarczającej wielkości, w celu zapewnienia dostawy produktów nieuszkodzonych i w dobrym stanie. Jeśli jednak opakowanie jest uszkodzone w momencie dostawy, prosimy NIE ODBIERAĆ przesyłki od kuriera i podać przyczynę w protokole dostawy np. "znaczne uszkodzenia opakowania", "wyciek cieczy" itp. Prosimy o kontakt z nami natychmiast, a postarmy się rozwiązać ten problem jak najszybciej i wysłać do Państwa nową paczkę.

Gwarancja i zwroty

Jeśli zakupiony towar, jego opakowanie lub instrukcje użycia dołączone do produktu zawierają datę wygaśnięcia zgodnie ze specjalnymi przepisami prawa, okres gwarancji upływa w dniu wygaśnięcia. Zwykle dostarczamy soczewki kontaktowe z datą ważności dłuższą niż 24 miesiące. Data ważności jest drukowana na każdym produkcie i jego opakowaniu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych terminów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta dostępnym pod adresem: info@alensa.pl.

Wszystkie zwroty muszą spełniać poniższe warunki:

-
Zewnętrzne opakowanie soczewek musi być nieotwarte, nieuszkodzone i w stanie nadającym się do
ponownej sprzedaży*

 • Zwrotom podlegają tylko kompletne towary zawierające wszystkie elementy. - Zwrot okularów

korekcyjnych oraz okularów przeciwsłonecznych został opisany poniżej. - Każdy zwrot należy zgłosić mailowo na adres info@alensa.pl celem otrzymania etykiety zwrotnej. W przypadku zwrotów produktów w przesyłkach bez oryginalnej etykiety zwrotnej wystawionej przez firmę Alensa, Alensa nie ponosi za nie odpowiedzialności. - Produkty zwrócone w okresie odstąpienia od umowy (w ciągu 30 dni od otrzymania) zostaną w pełni zwrócone/zrefun­dowane. - Zwroty nieotwartych towarów, dokonane po upływie 30-dniowego okresu odstąpienia od umowy, będą oceniane w zależności od gwarancji oraz terminu ważności produktów (jak wspomniano wcześniej, produkt musi spełniać warunki do ponownej sprzedaży). Produkty mogą zostać zwrócone do Alensa nie później niż 365 dni od pierwotnej daty zakupu. - Jeśli firma Alensa popełniła błąd i wysłała niewłaściwe produkty, masz obowiązek zgłosić to obsłudze klienta w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.

* Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Polityka zwrotu dotyczy:

 • Zwrotu dokonanego w okresie odstąpienia od umowy (30 dni).
 • Zwrotu nieotwartego, nieużywanego, nieuszkodzonego towaru w ramach gwarancji.
 • Nieprawidłowo dostarczonego produktu (należy zgłosićw ciągu 30 dni od otrzymania).
 • Gwarancja zwrotu pieniędzy za soczewki TopVue i Gelone (możliwa tylko w ciągu 60 dni od otrzymania produktu).
 • Produktów przesłanych na kontrolę jakości

Klient jest zobligowany postępować zgodnie z zasadami zwrotu zamówień jeśli chce prawidłowo zwrócić produkt.

Zwrot okularów przeciwsłonecznych i okularów korekcyjnych:

Na nasze okulary udzielamy dwuletniej gwarancji. W przeciwnym razie, jeśli chcesz zwrócić oprawki lub okulary przeciwsłoneczne, możesz to zrobić tylko w 30-dniowym okresie odstąpienia od umowy. Towar nie może być używany ani uszkodzony. Oryginalne opakowanie nie może być zniszczone. Jeśli chcesz zwrócić lub wymienić okulary przeciwsłoneczne lub oprawki w ciągu 30 dni od daty otrzymania, wymagamy zwrotu kompletnego produktu, w tym opakowania na okulary, pudełka zewnętrznego oraz wszystkiego wewnątrz pudełka: wszelkich ściereczek do czyszczenia i wszelkich naklejek identyfikacyjnych lub etykiet. Innymi słowy, produkt musi być zwrócony w dokładnie takim samym stanie, w jakim był wysłany przez nas. Produkt uznaje się za niekompletny bez tych elementów. W przypadku braku lub uszkodzenia przedmiotów zwrot lub wymiana nie będą możliwe. Dziękujemy za zrozumienie.

Okulary przeciwsłoneczne, oprawki i okulary korekcyjne są dostarczane w optymalnym stanie i zostały dokładnie sprawdzone pod kątem jakości przed wysyłką. W rzadkich przypadkach, gdy jeden z produktów dotrze uszkodzony lub ma widoczne usterki, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, a my przeanalizujemy sprawę, aby pomóc. Jednak reklamacje dotyczące szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą pielęgnacją, a także normalnym zużyciem, czy też częstym użytkowaniem nie kwalifikują się do odszkodowania. Za szkody wyrządzone przez samego klienta nie przysługują dodatkowe rabaty ani rekompensaty.

Soczewki korekcyjne do okularów są produkowane w oparciu o specyficzne indywidualne wymagania i dlatego nie kwalifikują się do zwrotu. Tylko oprawki kwalifikują się do możliwego zwrotu. Warunki te obowiązują od momentu złożenia i opłacenia zamówienia , uwzględniając również okres w którym okulary nie zostały jeszcze wysłane.

Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że w przypadku zakupu wyłącznie oprawy okularowej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oprawy spowodowane nieprofesjonalnym szlifowaniem soczewek przez osobę trzecią.

Każdy zwrot musi odbywać się zgodnie z tą procedurą:

Firma Alensa nie ponosi odpowiedzialności za zwroty, które nie są zgodne z przedstawioną procedurą . Najpierw prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby wyjaśnić powód zwrotu, a także dostarczyć dodatkowych potrzebnych informacji (numer zamówienia, pełny opis przedmiotów itd.) Nasz personel sprawdzi Twoją prośbę, aby upewnić się, że spełnia wszystkie kryteria wymiany i doradzi, jak postępować.

Nasi przedstawiciele działu obsługi klienta starają się odpowiedzieć w ciągu 1-2 dni roboczych. Kiedy Twój zwrot lub wymiana została zatwierdzona, otrzymasz etykietę zwrotną. Prosimy o przyklejenie tej etykiety po zewnętrznej stronie KAŻDEGO zwrotu.

Procedura zwrotu obejmuje poniższe kroki:
 1. Mailowy kontakt z obsługą klienta w celu sprawdzenia czy zwrot się kwalifikuje
 2. Obsługa klienta prześle Państwu etykietę zwrotną
 3. Spakowanie paczki w bezpieczny sposób wraz z etykietą
 4. Wysłanie paczki do nas
 5. Upewnienie się, czy otrzymałeś kod śledzenia przesyłki dla tego zwrotu lub dowód zwrotu przesyłki! Dział obsługi klienta może zapytać Cię o to, gdy będziesz podejrzewał, że coś poszło nie tak z twoim zwrotem.

Prosimy o przesyłanie nieotwartych i nieuszkodzonych (soczewek lub płynów) pocztą w twardym pudełku (nie w kopercie) w taki sposób aby nie mogły one ulec zniszczeniu w transporcie. Prosimy o dołączenie faktury, którą otrzymali Państwo przy zakupie towaru i informacji o zwrocie (powód zwrotu, spodziewany rezultat zwrotu) oraz prosimy o uwzględnienie informacji potrzebnych do wykonania przelewu (numer konta). Jeśli płacili Państwo online, zwrot zostanie przelany automatycznie na Państwa konto PayPal lub rachunek karty kredytowej.

Ile będzie to kosztować?

Klient ponosi jedynie koszty związane z wysłaniem zwracanych towarów do nas. Alensa.pl nie zwraca kosztów wysyłki produktów nieprawidłowo zamówionych lub niechcianych. Jeżeli wina leży po stronie Sprzedawcy, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone. Alensa.pl wyśle Państwu nowe soczewki bez dodatkowych kosztów.

Jak długo to trwa?

Zwracane paczki docierają do naszego magazynu w Czechach zazwyczaj w ciągu 3 tygodni od momentu nadania przesyłki przez Państwa. W momencie otrzymania paczki wyślemy do Państwa potwierdzenie, że otrzymaliśmy zwracane produkty, a także informację o dalszym postępowaniu. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wszystkich zwrotów w ciągu 30 dni. W razie dodatkowych pytań, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta. Prosimy pamiętać, że zwrot okularów przeciwsłonecznych w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach zajmuje trochę dłużej. Jest to związane z tym, że oryginalność i brak uszkodzeń musi zostać najpierw zweryfikowana przez nasz zespół w głównej siedzibie sklepu.

Kupujący zgadza się respektować opisany powyżej czas potrzebny na przetworzenie zwrotu. .

Reklamacje produktów i usług

Alensa.pl nie przyjmuje reklamacji produktów, które zostały wyrzucone i w związku z tym nie mogą być sprawdzone. Prosimy o zachowanie wszystkich uszkodzonych produktów w celu przesłania ich do kontroli jakości. Jeśli występują jakiekolwiek wady, które są widoczne gołym okiem, prosimy o przesłanie nam zdjęć tych produktów. W przypadku podejrzenia, że produkty mogą posiadać wadę fabryczną, najpierw prosimy o mailowy kontakt z działem obsługi klienta, który doradzi Państwu jak postępować w takiej sytuacji. Jeśli produkt będzie musiał być zwrócony, Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami określonymi w naszej polityce określonej w punkcie wymiana i zwrot produktów.

Przypadki reklamacji produktów firmy TopVue i Gelone, będę się odbywać zgodnie z zasadami gwarancji zwrotu pieniędzy jeśli wszystkie określone tam warunki zostaną spełnione.

Alensa.pl jest sklepem detalicznym. Nie oferujemy usług okulistycznych i o charakterze medycznym . Oznacza to, że zgodnie z prawem nie możemy oferować Państwu soczewek próbnych, jak i wymieniać pojedynczych soczewek. Alensa może wymieniać jedynie całe opakowania.

Wadliwe soczewki i kontrola jakości

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości soczewek (zaczerwienienie, niewyraźne widzenie, uczucie dyskomfortu, suchość), możemy wysłać soczewki do producenta, który wykona dla Państwa dokładną kontrolę jakości soczewek o których mowa. Należy także pamiętać, że sam proces reklamacji może trwać miesiąc. Niektóre z soczewek muszą zostać w tym celu wysłane za granicę, co również może wpłynąć na długość tego procesu. W każdym z przypadków musimy czekać na odpowiedź producenta. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni. Jeżeli podczas testów jakości zostanie rozpoznana wada fabryczna to wtedy wyślemy Państwu nową parę soczewek kontaktowych o tych samych parametrach. Jednakże, jeśli żaden błąd nie zostanie rozpoznany, wtedy nie mamy możliwości wysłania Państwu nowej pary soczewek, ani zwrotu pieniędzy za te zakupione. Należy pamiętać, że są Państwo zobowiązani do posiadania oficjalnej recepty nie starszej niż 1 rok. W przypadku złożenia reklamacji Alensa ma prawo poprosić o receptę i zweryfikować ją z rzeczywistym zamówieniem.

W celu zwrócenia uszkodzonego lub wadliwego produktu, prosimy o umieszczenie go w sztywnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Następnie prosimy o wysłanie paczki na nasz adres zwrotny. W celu zwrócenia soczewek kontaktowych, które zostały rozpakowane (lub używane), powinny zostać zabezpieczone przed wyschnięciem podczas transportu. Zalecamy umieszczenie noszonych soczewek/soczewki w płynie i ich szczelne zamknięcie. Do zwrotu należy dołączyć list opisujący usterkę produktu. Firma Alensa nie ponosi odpowiedzialności za odbiór paczki jeżeli jest ona wysłana listownie bez potwierdzenia odbioru. W celu bezpiecznej wysyłki, paczkę prosimy wysłać kurierem lub pocztą jako przesyłkę rejestrowaną, tak aby w razie zagubienia przesyłki nadawca mógł ją zlokalizować za pomocą indywidualnego numeru identyfikacyjnego.

UWAGA: Zawsze przed odesłaniem soczewek do zwrotu, należy skontaktować się z nami mailowo: info@alensa.pl w celu otrzymania etykiety zwrotnej, którą należy umieścić na pudełku/opakowaniu, w którym będą odesłane soczewki.

WAŻNE: W przypadku zwrotów produktów w przesyłkach bez oryginalnej etykiety zwrotnej wystawionej przez firmę Alensa, Alensa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Podczas zgłaszania reklamacji dotyczącej możliwych wad soczewek pamiętaj, że zostaniesz poproszony o przesłanie ważnej recepty . Chociaż nie ma potrzeby przedstawiania recepty przy zakupie soczewek przez Internet, zawsze musisz posiadać ważną receptę nie starszą niż jeden rok. Gdy przeprowadzana jest kontrola jakości, recepta jest wymagana, aby sprawdzić, czy dioptrie zakupionych soczewek odpowiadają rzeczywistej recepcie, czy też nie.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru i została ona wyraźnie określona jako wada rzeczywista, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wady w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru.

Niezadowolenie z powodu otrzymania niewłaściwych parametrów

Reklamacje dotyczące otrzymania niewłaściwego produktu można składać tylko w ciągu 30 dni od daty dostawy tego produktu . Reklamacje złożone później niż 30 dni po otrzymaniu towaru nie będą już uwzględniane. Dlatego zalecamy, aby zawsze sprawdzić produkt natychmiast po otrzymaniu i skontaktować się z nami jak najszybciej, jeśli popełniono błąd.

W przypadku wysyłki, niewłaściwych parametrów z powodu naszego błędu, otrzymasz zwrot kosztów lub odeślesz do nas soczewki bez dodatkowych kosztów. Jednak w przypadku, gdy Ty, jako klient popełniłeś błąd podczas procesu zamawiania, Alensa może wymienić soczewki lub uznać ich zwrot tylko wtedy, gdy soczewki nie zostały użyte, a opakowanie zbiorcze jest nieotwarte i nieuszkodzone. Pamiętaj, ze jesteś zobowiązany do posiadania oficjalnej recepty nie starszej niż 1 rok. Zwróć szczególną uwagę podczas zamawiania, aby nie wprowadzać błędnych wartości. W przypadku sporu Alensa ma prawo poprosić o receptę i zweryfikować ją z rzeczywistym zamówieniem.

Przejście na inną markę soczewek

Przejście na nową markę soczewek kontaktowych (nawet jeśli zgodnie z zaleceniami specjalisty) może wiązać się dyskomfortem co może nie odpowiadać użytkownikowi. Zawsze warto wypróbować jedną parę soczewek próbnych podczas badania u okulisty zanim zakupimy nowe soczewki. Alensa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje zdrowotne lub dyskomfort, które mogą wynikać z noszenia soczewek. Zasada ta dotyczy również płynów i kropli do oczu.

Wymieniamy lub zwracamy soczewki kontaktowe lub inne produkty tylko, jeśli opakowanie jest nieotwarte lub nieuszkodzone.

Uwaga: Alensa.pl nie ponosi odpowiedzialności z ewentualne problemy związane z odstępstwem od Twojej recepty, producenta lub marki.

Niezadowolenie z efektów kolorowych soczewek

Ostateczny efekt soczewek kolorowych jest bardzo subiektywny i jest zależny od licznych uwarunkowań i czynników. Po pierwsze, efekt będzie zależał od pigmentacji oczu. Po drugie, wpływ na efekt końcowy mogą mieć czynniki zewnętrzne, takie jak: warunki świetlne, makijaż i rodzaj noszonej odzieży. Ponadto, rodzaj kolorowych soczewek, które Państwo wybrali może dawać różne wyniki w zależności od naturalnego koloru Państwa oczu. W związku z tym, że nie jest możliwe przewidzenie rezultatów końcowych jakie dają soczewki kolorowe, nie możemy zapewnić Państwu zwrotu za soczewki kolorowe z których są Państwo niezadowoleni. Dokonując zakupu Kupujący zgadza się, że kolorowe soczewki nie podlegają zwrotowi, chyba że produkt posiada wadę produkcyjną.

Skargi dotyczące okularów, oprawek i okularów przeciwsłonecznych

Okulary przeciwsłoneczne, oprawki i okulary są dostarczane w optymalnym stanie i przed wysyłką zostały dokładnie sprawdzone pod kątem jakości. W rzadkich przypadkach, gdy któryś z nich może dotrzeć uszkodzony lub ma bezpośrednie wady, skontaktuj się z obsługą klienta, a my rozpatrzymy sprawę, aby Ci pomóc. Nie możemy jednak przyjąć reklamacji okularów, jeżeli nie były one użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi lub zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwej pielęgnacji okularów (np. czyszczenie okularów ściereczką, która nie jest przeznaczona do czyszczenia okularów itp.) Dodatkowo nie podlegają reklamacji uszkodzenia okularów spowodowane działaniem ekstremalnych temperatur (np. sauna, ogrzewany samochód itp.) lub substancji agresywnych/ści­ernych (produkty do włosów, woda morska itp.). Gwarancja na okulary nie obejmuje również wad spowodowanych normalnym zużyciem i częstym użytkowaniem. Dodatkowe zniżki lub rekompensaty nie mogą być przyznane za szkody spowodowane przez samego klienta.

Jeśli jednak uważasz, że jakość Twoich soczewek okularowych jest niedostateczna lub są one w jakikolwiek sposób uszkodzone, możemy poprosić o przesłanie ich do kontroli jakości. W przypadku wykrycia wady lub uznania, że są one złej jakości, oczywiście wymienimy lub zwrócimy soczewki.

W przypadku roszczeń dotyczących jakości soczewek korekcyjnych jednoogniskowych , najpierw skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta i upewnij się, że dołączasz ważną receptę - nie starszą niż 1 rok. Kiedy przeprowadzana jest kontrola jakości, recepta jest wymagana, aby zweryfikować, czy dioptrie zakupionych soczewek odpowiadają faktycznej recepcie, czy nie. Zostaniesz poproszony o zwrot całego towaru (oprawki, soczewki okularowe, dołączone akcesoria, ewentualne etykiety lub ulotki itp.). Nie wyjmuj soczewek z oprawek!

W przypadku roszczeń dotyczących jakości soczewek wieloogniskowych / progresywnych , najpierw skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta i upewnij się, że dołączona jest ważna recepta - nie starsza niż 1 rok. Dołącz także zdjęcie z przodu przedstawiające, jak nosisz okulary (dla lepszego wyśrodkowania) oraz zdjęcie z boku przedstawiające Cię w okularach (do określenia kąta ramy). Zostaniesz również poproszony o zwrot całego towaru (oprawki, soczewki okularowe, dołączone akcesoria, wszelkie etykiety, małe niebieskie papierowe torebki, w których otrzymałeś soczewki demonstracyjne, niebieska karta itp.). Nie wyjmuj soczewek z oprawek!

Zwroty, które zostały zmodyfikowane i / lub mają brakujące elementy, nie będą akceptowane. Przed zwrotem okularów zawsze skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta!

Prosimy o odesłanie reklamowanych okularów w oryginalnym etui wraz z ściereczką do czyszczenia.

Reklamacja zamówienia opłaconego bonem podarunkowym

W przypadku reklamacji zamówienia opłaconego bonem, kwota opłacona bonem jest zwracana w formie uznania konta klienta Kupującego, który zastosował bon. Jeżeli zakup został opłacony bonem oraz środkami finansowymi (dopłata), Kupujący może zdecydować o sposobie zwrotu dopłaty (na konto bankowe Kupującego lub również w formie uznania konta klienta).

Skargi dotyczące naszej strony internetowej i jej zawartości

Firma Alensa zastrzega sobie prawo do zmiany treści witryny w dowolnym momencie. Naszym celem jest dostarczenie naszym klientom aktualnych informacji, ale nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w treści, które mogą się pojawić na stronie w wyniku niecelowej pomyłki lub błędu w tłumaczeniu. Dotyczy to również problemów technicznych spowodowanych złośliwymi atakami lub oprogramowaniem (wirusy, hakerzy itp.). Jeśli znajdziesz jakiekolwiek problemy z naszą witryną internetową lub jej treścią, prosimy o poinformowanie działu obsługi klienta, abyśmy mogli rozwiązać te problemy.

Zdjęcia na stronie mają zilustrować prawdziwą wersję oferowanych produktów, ale nie są to zdjęcia dokładnie takiego produktu, jaki klient otrzyma. Zdjęcia produktów, które wyświetlają numery artykułów, daty wygaśnięcia itp., Po zamówieniu będą miały różne numery unikalne dla danej wersji produktu. Niektóre z naszych produktów są również produkowane w kilku różnych lokalizacjach, wszystkie należące do tego samego, oryginalnego producenta. Zdjęcie produktu może pokazywać różnice w lokalizacji względem otrzymanego produktu. Tego rodzaju różnice identyfikacyjne zależne od lokalizacji / terminiu w żaden sposób nie oznaczają, że otrzymany produkt nie jest w jakiś sposób taki, jaki powinien. Roszczenia oparte na tego rodzaju logicznych, oczywistych różnicach między drukowanymi zdjęciami i otrzymanymi produktami nie będą akceptowane.

Komentarze zamieszczane przez klientów na naszej stronie internetowej nie stanowią komentarzy, opinii i stanowisk sklepu Alensa.pl i należy je traktować jako subiektywne. Uwagi takie nie mogą być interpretowane jako wskazówki lub porady w jakikolwiek sposób. Alensa.pl podejmie próbę edycji, poprawienia lub usunięcia ewentualnych wprowadzających w błąd lub błędnych informacji. Problematyczne, niemerytoryczne lub obraźliwe komentarze będą usuwane.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

W przypadku sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, Kupujący ma prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej jego skargi w sytuacji kiedy nie jest zadowolony ze sposobu rozwiązania sporu lub jeżeli uważa, że naruszono jego prawa konsumenckie. W takiej sytuacji Konsument może skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową na: info@alensa.pl. Jeżeli Sprzedający odmówi podjęcia kroków naprawczych lub nie odpowie na zgłoszenie w ciągu 30 dni kalendarzowych, konsument ma prawo do złożenia skargi do jednostki Alternative Dispute Resolution (ADR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Definicja „konsumenta” powinna obejmować osoby fizyczne, których działania nie mają związku z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Jeśli jednak umowa zostaje zawarta w celu częściowo związanym z działalnością gospodarczą danej osoby, a częściowo niemającym takiego związku (umowy o dwojakim celu), a cel związany z działalnością gospodarczą jest na tyle ograniczony, że nie ma charakteru przeważającego w ogólnym kontekście umowy, osobę taką należy również uznać za konsumenta. Dyrektywa ma zastosowanie do postępowań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług między przedsiębiorcą mającym siedzibę w Unii a konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Unii, poprzez interwencję podmiotu ADR, który proponuje lub narzuca rozwiązanie bądź doprowadza do spotkania stron w celu ułatwienia polubownego rozstrzygnięcia.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy kupna

Zgodnie z prawem UE każdy ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący musi przestrzegać następujących warunków:

Zwracany towar musi być kompletny

Towar nie może być uszkodzony lub używany. Oryginalne opakowanie nie może być otwarte. Jeśli konsument otwiera oryginalne opakowanie, wówczas produkt nie może być ponownie sprzedany ze względów bezpieczeństwa i hygieny. Otwarty produkt nie może być zwrócony. Zastrzeżenie to nie obejmuje okularów przeciwsłonecznych i oprawek. Jeśli chcą Państwo zwrócić lub wymienić okulary przeciwsłoneczne lub oprawki w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru, wymagamy zwrotu kompletnego produktu, pudełka na okulary, zewnętrznego opakowania, wkładek, ściereczek do czyszczenia i wszelkich naklejek identyfikacyjnych. Produkt jest uważany za niekompletny bez tych wszystkich przedmiotów i zwrot nie będzie uznany. Dziękujemy za zrozumienie.

Soczewki korekcyjne do okularów są produkowane w oparciu o specyficzne indywidualne wymagania i dlatego nie kwalifikują się do zwrotu. Tylko oprawki kwalifikują się do możliwego zwrotu. Warunki te obowiązują od momentu złożenia i opłacenia zamówienia , uwzględniając również okres w którym okulary nie zostały jeszcze wysłane.

Wymagane dokumenty

Proszę załączyć dowód zakupu wystawiony przez Alensa.pl, jego kopię lub numer zamówienia. Nie zapomnij w razie potrzeby podać numeru konta bankowego.

Towary muszą być zwrócone w oryginalnym stanie

Prosimy o przesyłanie zwrotów w twardym, kartonowym pudełku, a nie w kopercie (nawet jeśli jest to koperta wzmocniona). Jeśli przesyłka ulegnie zniszczeniu w trakcie transportu, nie mamy obowiązku jej akceptowania. W przypadku odstąpienia od umowy, jeśli Kupujący przestrzega powyższych warunków, otrzyma pełną kwotę zwrotu wraz z oryginalnymi kosztami wysyłki. Nabywca pokrywa tylko koszty poniesione w związku z odesłaniem towaru. Zwrot zostanie zwrócony na konto klienta w ciągu 2-10 dni od otrzymania zwróconego towaru w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży.

Koszty i procedura zwrotów

Jeśli zostaną spełnione wszystkie niezbędne warunki, kupującemu zostaną zwrócone wszystkie opłaty. Za koszty zwrotu jest odpowiedzialny Kupujący. Wszystkie zwroty muszą być przetwarzane zgodnie z informacjami i warunkami podanymi na naszej stronie wymiana i zwrot soczewek.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zamówienia opłaconego bonem, kwota opłacona bonem jest zwracana w formie uznania rachunku klienta Kupującego, który wykorzystał bon. Jeżeli zakup został opłacony bonem i środkami finansowymi (doładowanie), Kupujący może zdecydować, w jakiej formie chce zwrócić doładowanie (na konto bankowe Kupującego czy również w formie uznania konta klienta).

Polityka prywatności

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez tę politykę prywatności .