Płyny oksydacyjne jak bezpiecznie je stosować

Korzystanie z płynu oksydacyjnego jest jednym z najskuteczniejszych sposobów czyszczenia soczewek kontaktowych. Należy jednak przestrzegać określonej procedury, która różni się znacznie od tej, w jaki sposób korzystamy z uniwersalnych płynów do soczewek. Dzieje się tak, ponieważ płyny te zawierają nadtlenek wodoru, z którym należy obchodzić się ostrożnie i który jest szkodliwy, zanim zostanie ustabilizowany w wyniku reakcji chemicznej. Dzięki tej niezbędnej reakcji chemicznej nadtlenkiem udaje się wyeliminować prawie wszystkie zanieczyszczenia. Płyny oksydacyjne zapewniają znacznie głębsze czyszczenie niż płyny uniwersalne. Podczas procedury czyszczenia nadtlenek rozbija białka i usuwa bakterie i inne osady znajdujące się na soczewce. Z powodu tej naturalnej reakcji chemicznej, która kończy się neutralizacją nadtlenku, płyny te są wolne od konserwantów i alergenów.

Bardzo ważne jest, aby proces neutralizacji został całkowicie zakończony. Płyny dwustopniowe wykorzystują dwa czynniki neutralizujące nadtlenek. Płyny jednoetapowe wykorzystują specjalny pojemnik zawierający dysk katalityczny. Ten dysk jest najważniejszą częścią pojemnika. Należy pamiętać, aby nigdy nie używać pojemnika zaprojektowanego do płynów wielofunkcyjnych . Cały proces czyszczenia trwa co najmniej 6 godzin, choć czas ten może się różnić w zależności od płynu. Kiedy reakcja dobiegnie końca, przestaniesz widzieć bąbelki wewnątrz swojego pojemnika. Teraz możesz bezpiecznie używać swoich soczewek. Nigdy nie stosuj płynu oksydacyjnego bezpośrednio do oczu .

Podczas korzystania z płynów oksydacyjnych należy zawsze przestrzegać poniższych zasad

  • Roztwór nadtlenku nie powinien nigdy wchodzić w bezpośredni kontakt z okiem. Może to spowodować oparzenia rogówki. Spalone komórki odbudowują się po pewnym czasie, jednak za wszelką cenę należy unikać kontaktu płynu z okiem.
  • Zawsze używaj specjalnego pojemnika zawierającego dysk katalityczny. Ten metalowy krążek jest zwykle pokryty platyną, co zapewnia reakcję chemiczną niezbędną do czyszczenia.
  • Nie przepełniaj pojemnika roztworem. Upewnij się, że soczewki kontaktowe są zanurzone, ale unikaj ryzyka wycieku. Zauważysz, że większość pojemników ma linię sugerującą odpowiednia ilość płynu.
  • Nie należy wstrząsać ani przenosić pojemnika. Nie dotykaj go, nie przenoś, gdy ma miejsce dezynfekcja i neutralizacja.
  • Nie wyjmuj soczewek z pojemnika przed zakończeniem procesu neutralizacji, który zwykle trwa około 6 godzin.
  • Pojemnik na soczewki należy wymienić po dłuższym użytkowaniu. Tarcza katalizatora traci swoją efektywność po około 3 miesiącach użytkowania.

Instrukcja krok po kroku, jak korzystać z płynów oksydacyjnych

Wash your hands

Najpierw umyj i wysusz ręce.

Check for the disc

Sprawdź czy w pojemniku znajduje się tarcza neutralizująca.

Insert the lenses into the basket

Włóż soczewki do koszyka (który zwykle jest przymocowany do wieczka pojemnika). Często strony koszyków na soczewki są oznaczone L i / lub R w celu rozróżnienia prawej i lewej soczewki kontaktowej.

Rinse the basket

Zamknij koszyk i szybko przepłucz soczewki roztworem nadtlenku nad zlewem.

Fill up to the line

Wypełnij pojemnik dokładnie do wskazanej linii i natychmiast włóż koszyk. Zamknij pojemnik, mocno go zakręcając.

Leave for 6 or more hours

Pojemnik na soczewki pozostaw w pozycji stojącej. Jeśli płyn zacznie bulgotać, wszystko pójdzie tak, jak powinno. Ten proces potrwa około 6 godzin.

Wash your hands again

Nie dotykaj oczu, jeśli na palcach znajdują się pozostałości płynu. Ponownie umyj dokładnie ręce.

Solution is neutralized after bubbles disappear

Gdy płyn przestanie bulgotać w pojemniku, proces czyszczenia będzie zakończony.

Pour out the neutralized solution

Po zakończeniu neutralizacji możesz wylać nieszkodliwy już płyn, a pojemnik pozostawić do wyschnięcia.

Never rinse with peroxide

Jeśli chcesz opłukać soczewki przez ich ponownym włożeniem, zrób to za pomocą uniwersalnego płynu. Nigdy nie używaj płynu oksydacyjnego do soczewek przed ich włożeniem.