Polityka prywatności

Ochrona i Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alensa s.r.o., zarejestrowana pod adresem Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00, numer identyfikacyjny: 27179681, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Rady Miejskiej w Pradze, sekcja C, 102359 (dalej zwana “administrator”).

2. Kategorie Danych Osobowych

Alensa s.r.o. przetwarza potrzebne dane osobowe na podstawie Artykułu 6, część 1.(b) Rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, które są niezbędne do zawarcia umowy z Alensa s.r.o., obejmujące:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres dostawy
 • Adres do faktury
 • Numer konta
 • Indywidualna recepta optyczna, w tym moc/sfera, krzywa bazowa (BC), średnica (DIA), oś, cylinder (CYL), addycja (moc dodana, ADD), rodzaj soczewki lub marka
 • Zdjęcie cyfrowe aktualnej recepty na soczewki kontaktowe

Ponadto przetwarzamy dane takie jak:

 • Komunikację pomiędzy administratorem a klientem
 • Dane dotyczące zachowania na stronach internetowych zarządzanych przez Alensa, s.r.o.
 • Zdjęcia przedstawiające klienta w założonych okularach (potrzebne do sprawdzenia jakość wieloogniskowych soczewek okularowych)

3. Czas przetwarzania

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, dla celów świadczenia usług i w celu zachowania umowy oraz przyszłego zastosowania i ochrony praw i obowiązków stron, dane osobowe dla powyższych celów będą przechowywanie i przetwarzanie przez okres 10 lat od ostatniej umowy, chyba, że jest inaczej wymagane przez prawo w celu zachowania wykonania ostatniej umowy przez dłuższy okres. Przetwarzanie wspomnianej powyżej jest możliwe na podstawie Artykułu 6, część 1. (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady: „przetwarzanie danych potrzebnych do wykonania umowy dla której właściciel danych jest stroną lub w celu podjęcia kroków na żądanie właściciela danych przez przystąpieniem do umowy”.

Zdjęcia służą tylko do podglądu oraz oceny jakości. Są usuwane po zakończeniu kontroli jakości.

4. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

O ile nie wymaga tego prawo, Alensa s.r.o. nie ujawni Twoich danych osobowych osobom trzecim. Alensa s.r.o. oświadcza, że wszystkie dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Niektóre wyjątki obejmują:

 • Przewoźnicy, dostawcy i punkty odbioru przesyłek - tylko dane osobowe niezbędne do dostarczenia towarów, rozpatrzenia reklamacji lub obsługi zwrotów zostaną ujawnione naszym partnerom dostawczym.
 • Dostawcy usług ratingowych - ujawniane są tylko dane osobowe wymagane do wystawienia oceny.
 • Dostawcy bramek płatniczych - ujawniane są tylko dane osobowe wymagane do opłacenia zamówienia.

Inne sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych obejmują:

 • Dostawcy usług analitycznych i marketingowych oraz oprogramowanie - w celu spersonalizowania ofert i odpowiedniego kierowania reklam.
 • Dostawca oprogramowania do komunikacji e-mailowej i SMS-owej - do celów komunikacyjnych, umożliwione za pomocą opcji opt-ins.
 • Media społecznościowe - komunikacja, wtyczki i łączenie kont.
 • Narzędzia i dostawcy obsługi klienta - w celu ułatwienia obsługi klienta i komunikacji..
 • Dostawcy i dostawcy usług w chmurze.
 • Organy publiczne, finansowe i prawne - w celu zajmowania się prawami i obowiązkami prawnymi.

Administrator nie zamierza przekazać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

5. Komunikacja Marketingowa

Wiadomości handlowe mogą być wysyłane na adres e-mail przez Alensa s.r.o. Ta procedura jest dozwolona przez Act No. 480/2004 Coll. Artykuł 7, część 3 usług społeczeństwa informacyjnego, chyba że zdecydujecie się na rezygnację w przyszłości. Jeśli w dowolnym czasie zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać naszych e-maili, proszę skorzystać z linku do rezygnacji, znajdującego się w każdym e-mailu z newsletterem lub opcji rezygnacji na swoich koncie na naszej stronie internetowej. Alensa s.r.o. przechowa adres e-mail przez trzy lata od ostatniej umowy.

6. Prawa Właścicieli Danych

Możesz zaktualizować swoje dane w każdej chwili, logując się na swoje konto klienta. Na podstawie warunków zawartych w regulacjach, masz następujące prawa:

 • żądać od administratora dostępu do swoich danych
 • informacji na jakie dane są przetwarzane
 • aktualizowania i poprawiania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych (chyba, że takie usunięcie danych osobowych jest sprzeczne z tym artykułem oraz uzasadnionym interesem Alensa s.r.o.)
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • sprzeciwieniu się przetwarzaniu swoich danych osobowych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące używania lub przetwarzania swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami przez e-mail: GDPR@alensa.eu, lub skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych.

7. Cookies

Nasz strona internetowa używa ciasteczek aby nasza strona była odpowiednia, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Ciasteczka są małymi plikami przechowywanymi na twoim komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu i są używane przez twoją przeglądarkę internetową.

Używamy ciasteczek dla poniższych celów:

 • żeby zapamiętać twoje dane logowania
 • dla prawidłowego działania koszyka z zakupami
 • dostępu do twojej historii przeglądania żeby zaprezentować Ci odpowiednie oferty
 • żeby poprawić naszą stronę przez monitorowanie odwiedzin, aktywności i różnych funkcji na stronie

Niektóre ciasteczka zbierają informacje, które później są wykorzystywane przez strony trzecie, i te ciasteczka stron trzecich bezpośrednio wspierają naszą działalność reklamową. Na przykład, informacje o produktach zakupionych na naszej stronie mogą być wyświetlone przez agencję reklamową jako część wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na twojej wybranej stronie. Jednakże, nie możesz być personalnie zidentyfikowany przez te dane.

Ciasteczka używana na naszej stronie internetowej mogą być podzielone na dwa typy. Ciasteczka sesji są usuwane po zakończeniu wizyty na naszej stronie. Trwałe pliki ciasteczek są przechowywane dłużej na twoim urządzeniu lub do czasu ich ręcznego usunięcia (okres przechowywania ciasteczek na twoim urządzeniu zależy od ustawień ciasteczek i ustawień przeglądarki). Ciasteczka mogą być również podzielone na funkcjonalność. Ciasteczka analityczne pomagają nam ulepszyć korzystanie z naszej strony przez zrozumienie jak ludzie z niej korzystają; ciasteczka konwersji pomagają nam analizować wyniki kanałów sprzedaży; ciasteczka trakujące, które w połączeniu z ciasteczkami konwersji pomagają nam analizować wyniki kanałów sprzedaży; ciasteczka remarketingu umożliwiają nam spersonalizować zawartość reklam i ich właściwe skierowanie; oraz podstawowe ciasteczka, które są ważne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej.

Wszystkie ciasteczka wykorzystywane przez nasz serwer są używane zgodnie z aktualnymi przepisami UE dotyczącymi ciasteczek.

Możesz usunąć ciasteczka w dowolnym czasie, ale robiąc to stracisz wszystkie informacje, które umożliwiały Ci szybszy i efektywniejszy dostęp do naszej strony.

Upewnij się, że twoja przeglądarka internetowa jest aktualna i sprawdź w pomocy i instrukcjach twojej przeglądarki jeśli nie wiesz jak zmienić ustawienia prywatności.

Odrzucenie ciasteczek

Korzystanie z ciasteczek jest częścią twojej przeglądarki. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje ciasteczka. Możesz odrzucić ciasteczka korzystając ze swojej przeglądarki lub ograniczyć je do wybranych typów.

Na niżej wymienionych stronach możesz znaleźć informacje dotyczące przeglądarek i ustawień preferencji ciasteczek oraz inną dokumentację przeglądarki:

8. Linki

Wyświetlamy zawartość, która łączy się ze stronami internetowymi stron trzecich. Nie odpowiadamy prywatność i zawartość za strony internetowe stron trzecich. Jeśli klikniesz w link strony trzeciej, proszę pamiętaj, że opuszczasz naszą stronę i dane osobowe, które udostępnisz nie będą chronione przez tą politykę. Przeczytaj uważnie politykę prywatność tamtej firmy żeby upewnić się jak zbierają i przetwarzają dane osobowe.

9. Ochrona danych

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zastosowaliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządzające środki żeby chronić i zabezpieczyć dane zebrane poprzez naszą stronę internetową. Jednakże, chcemy przypomnieć, że przekazywanie danych przez internet jest robione na własne ryzyko.

10. Zmiany w tej Polityce Prywatności

Jakiekolwiek zmiany w przetwarzaniu danych osobowych będą dostępne na tej stronie. Regularnie sprawdzamy naszą zgodność z Polityką Prywatności, w szczególności żeby była zgodna z nowymi prawami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

11. Kontakt z Nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki, prosimy kontakt z naszym działem obsługi klienta przez adres podany poniżej lub przez e-mail: gdpr@alensa.eu.

Dział obsługi klienta:
(+48) 22 48 138 01
info@alensa.pl

Data Protection Officer:
Andrea Ornsteinova
dpo@alensa.eu

12. Obowiązywanie

Ta polityka obowiązuje od 20.05.2018